fbpx

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ข่าว ศกศ.ส่วนกลาง

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 1,117 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวน 1,117 ทุน ดังรายชื่อที่แนบ และจะโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

shares