ผลการแข่งขันทักษะกลไก (MATP) แอร์โรบิคส์ และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน

Spread the love

การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) แอร์โรบิคส์ และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน พร้อมการตรวจสุขภาพ ภาคกลาง ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคส์ ฯ หลายรายการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยสรุปเหรียญรางวัลดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)