fbpx

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

Sharing is caring!

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2562 จากมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 1,111 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวน 1,111 ทุน เรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวมารับสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และนำสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ภายในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

shares
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)