กิจกรรมในพิธีเปิดสัมนาทางวิชาการ ฯ

Spread the love

คุณครูสุทธิรัตน์ เกดุก และคณะ นำนักเรียนเรียนร่วมงานแสดงพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย​ #ลูกหมูใส่รองเท้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)