กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในตอนเช้า เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ก่อนขึ้นชั้นเรียน

Spread the love

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในตอนเช้าก่อนเช้าห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ก่อนขึ้นชั้นเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง / Work System / Work Boxes System

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)