โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)

Spread the love

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 งานอนามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี ในการตรวจสุขภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)