แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ได้มาศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง……

Read more

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศิลปศึกษา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

กิจกรรมศิลปะศึกษาได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำเดือนธันวาคม คือ “กิจกรรมการปั้น” โดยฝึกการ ขยำ บีบ นวด และปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ …

Read more

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 งานกิจการนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง นำนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตราวิชาเอก การศึกษาพิเศษ วิชาเอก คอมพิวเตอร์วิชาเอก การจัดการทั่วไปวิชาเอก ภาษาไทยตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๘ อัตรา

Read more

สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา​ (IQA AWARD)

นย์การศึกษาพิเศษ​ ส่วนกลาง​ ได้รับรางวัล​สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา​ โดยได้รับรางวัล​ IQA​ AWARD​ ปีการศึกษา​ 2562….

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก การศึกษาพิเศษ

การสมัครคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       วิชาเอก การศึกษาพิเศษ   การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)