การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

Spread the love

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 งานกิจการนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง นำนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
ซึ่งผลการแข่งขันสรุป ได้ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จำนวน 21 รายการ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) จำนวน 2 รายการ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จำนวน 1 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)