fbpx

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ศิลปศึกษา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

Sharing is caring!

กิจกรรมศิลปะศึกษาได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำเดือนธันวาคม คือ “กิจกรรมการปั้น” โดยฝึกการ ขยำ บีบ นวด และปั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้แก่ การใช้จินตนาการ การฝึกสมาธิทำให้เด็กจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้นาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม และที่สำคัญช่วยในด้านการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพราะในการปั้นเด็กต้องใช้กล้ามเนื้อของมือในการขยำ บีบ นวด และปั้นให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ฉันรักฤดูหนาว ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

shares
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)