กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

Spread the love

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ซึ่งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย
1.เกมปาเป้า
2.เกมโยนห่วง
3.เกมตักของใส่ตะกร้า
4.เกมย้ายลูกบอล
5.มอบของขวัญวันเด็ก
จากนั้นคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สถาบันราชานุกูล

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)