fbpx

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างและพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตราวิชาเอก การศึกษาพิเศษ วิชาเอก คอมพิวเตอร์วิชาเอก การจัดการทั่วไปวิชาเอก ภาษาไทยตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๘ อัตรา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)