fbpx

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 1,117 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวน 1,117 ทุน ดังรายชื่อที่แนบ และจะโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 14 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)