การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 งานกิจการนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง นำนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 งานอนามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง……

Read more

ผลการแข่งขันทักษะกลไก (MATP) แอร์โรบิคส์ และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน

การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) แอร์โรบิคส์ และกิจกรรมนักกีฬาอนุชน พร้อมการตรวจสุขภาพ ภาคกลาง ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไก

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)