ติดต่อสอบถาม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2247-4658-6
โทรสาร 0-2247-4658-5

Google Map: