เอกสารดาวน์โหลด

[wpdm_all_packages items_per_page=”20″ categories=”budget_doc” 
jstable=1 order_by=”field_name”
order=”ASC/DESC”
cols=”title,file_count,download_count|categories|update_date|download_link” colheads=ชื่อไฟล์เอกสาร|เอกสารฝ่าย|วันที่บันทึก|ลิงค์ดาวน์โหลด]

[wpdm_all_packages items_per_page=”20″ categories=”academic_doc” 
jstable=1 order_by=”field_name”
order=”ASC/DESC”
cols=”title,file_count,download_count|categories|update_date|download_link” colheads=ชื่อไฟล์เอกสาร|เอกสารฝ่าย|วันที่บันทึก|ลิงค์ดาวน์โหลด]

[wpdm_all_packages items_per_page=”20″ categories=”personal_doc” 
jstable=1 order_by=”field_name”
order=”ASC/DESC”
cols=”title,file_count,download_count|categories|update_date|download_link” colheads=ชื่อไฟล์เอกสาร|เอกสารฝ่าย|วันที่บันทึก|ลิงค์ดาวน์โหลด]

[wpdm_all_packages items_per_page=”20″ categories=”general_doc” 
jstable=1 order_by=”field_name”
order=”ASC/DESC”
cols=”title,file_count,download_count|categories|update_date|download_link” colheads=ชื่อไฟล์เอกสาร|เอกสารฝ่าย|วันที่บันทึก|ลิงค์ดาวน์โหลด]