เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจเข้ารับการอบรม ปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published.