ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Read more

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและพนักงานธุรการ

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

Read more