ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นางสาวกาญจนา ตะวัน หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร สุทธิประภา หัวหน้างานแผนงาน

✒️ วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2565
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นางสาวกาญจนา ตะวัน หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร สุทธิประภา หัวหน้างานแผนงาน
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กํากับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face)
ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 🏨

ติดต่อ

0224746586