ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แสดงความยินดีกับนางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการสวนหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วย คุณอนันต์ ต่ายหลี ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิปานเหล็ง และ ดร.สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิปานเหล็ง พร้อมคณะ จัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับนางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบริการสวนหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ร้าน สินธรสเต๊กเฮ้าส์ ถนนศรีนครินทร์

ติดต่อ

0224746586