ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม(วัดตะพาน)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม(วัดตะพาน) นำถวายโดย นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง โดยมีคุณครูบุษบง เสมามล เป็นเจ้าภาพเทียนเอก
ทั้งนี้ได้รับฟังเทศนา จากพระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ประโยชน์ในการถวายเทียนพรรษา
1. ได้บูชาพระรัตนตรัย
2. ได้ถวายความสะดวกแก่วัด
3. ได้บริจาคความตระหนี่ การทำบุญ
4. ได้รักษาวัฒนธรรมประเพณี
5. ได้สามัคคีร่วมใจ
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ติดต่อ

0224746586