school and education

สอบถามข้อมูล

0224746586

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง "เราทำงานเพื่อเด็กพิการ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ และครูกายภาพบำบัด ได้รับเชิญจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT ให้เข้าร่วม "พิธีมอบทุนและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี 2565" แก่นักเรียนและนักศึกษาพิการ จำนวน 54 คน จาก 19 จังหวัด ทั่วประเทศ และท่านผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่ให้มีส่วนร่วมในการกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีสู่การมีงานทำ และพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคูปองการศึกษา


วิดีโอศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ติดต่อ

0224746586