ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็กพิการ

นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง พร้อมด้วยคณะ เป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา ในการพัฒนาเด็กพิการ ให้กับคณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร โดยมี พลโทฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

ติดต่อ

0224746586