ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

การกรอกโปรแกรม IEP online

การติดตั้ง IEP online ผ่านช่องทางดาวน์โหลด

การติดตั้ง IEP online

การถอนการติดตั้ง IEP online และลบซีเรียล

แก้ปัญหาภาษาต่างดาวการรายงานข้อมูลนักเรียน

ติดต่อ

0224746586