ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)บริเวณภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และด้านหน้าสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
 • ตลาดนัดหนูน้อย

  ตลาดนัดหนูน้อย

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง จัดกิจกรรม "ตลาดนัดหนูน้อย" ทั้งของคาว🥙 ของหวาน🧁 และเครื่องดื่ม🧃 ก็มีให้ซื้อ อิ่มท้องแล้วยังได้เรียนรู้จากกิจกรรมจริง
 • ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

  ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม(วัดตะพาน) นำถวายโดย นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์

  นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยนายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อํานวยการ ร่วมกันดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยร่วมกันทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  🌟 สะสมแต้มบุญ 🌟 หนูน้อยวิถีพุทธ ร้อยรวมใจสวดมนต์ไหว้พระ 🙏🙇 สร้างบุญเพิ่มพูนความสุข ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
 • เช็คชื่อมาเรียน

  เช็คชื่อมาเรียน

  10 10 10 ไปเลยจ้าาา ‼️📌 เลิกเป็นไดโนเสาร์ 🦖🦕 บอกลาการเช็คชื่อมาเรียนแบบเดิมๆ เปลี่ยนเป็นมาค่ะ มาครับ ด้วยการสแกน QR CODE แบบ Cool Cool กันไปเลย กับการลงชื่อมาเรียนแบบใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ไม่ใช่แค่ทันสมัย แต่ยังช่วยจัดการระบบสารสนเทศด้านผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวก ให้ลูกๆนักเรียนและผู้ปกครอง ลงชื่อได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องเสียเวลาหยิบปากกามาเขียนอีกต่อไป เพียงแค่หยิบบัตรแล้วสแกน ง่ายๆ สบายๆ สไตล์คนยุคใหม่ ก้าวไกลไปพร้อมเทคโนโลยี 👍**วิชาการเด่น เทคโนโลยีล้ำ ต้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง**👏

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง "เราทำงานเพื่อเด็กพิการ

ประกาศ !! เรื่อง แนวทางการ รับ-ส่ง สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ( มูลนิธิคุณพุ่ม ) 1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถรับสมุดบันทึกค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2. สมุดบันทึกค่าใช้จ่ายสามารถนำส่ง ได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
นางปานจรี เคนศรี รองผู้อำนวยการ นายวุฒิชัย ใจนะภา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ เป็นตัวแทนผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
เข้าร่วมงานการเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษไปสู่การปฏิบัติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณนางคยอง คิม ผู้อำนวยการ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ที่ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ตามคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,700 ชุดให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในการมารับบริการในสถานศึกษา

 

วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. - 16.30 น. คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยนายวุฒิชัย ใจนะภา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง รับมอบหมายจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากร ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 77 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference
วันศุกร์ที่12 สิงหาคม 2565
นางกฤติยาณี ชนะเคน หัวหน้างานระดมทุนและทรัพยากร พร้อมด้วยนางสาวธัณย์ฑิรา จิราพัชรจาตุภัทร์ นายสมนึก ดีนก ผู้แทนองค์กรศาสนา นายมาเนตร ทรัพย์อุดม ผู้แทนองค์กรชุมชน ตังแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน และพี่เลี้ยง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและตั้งต้นบูชากัณฑ์เทศน์ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพรมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์


10

หน่วยบริการทั้งหมด


1045

นักเรียนทั้งหมด


183

บุคลากรทั้งหมด

ติดต่อ

0224746586