school and education

สอบถามข้อมูล

0224746586

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ที่อยู่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง "เราทำงานเพื่อเด็กพิการ

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง นำโดยนางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ตัวแทนผู้บริหาร ขอขอบคุณ เภสัชกรหญิง ภัทรานิษฐ์ ภัคคะพุฒิพันธ์ และคณะ ที่เข้ามาจัดกิจกรรม "ค้นหาหนูน้อยอัจฉริยะ" พร้อมทั้งได้บริจาคเครื่องดนตรีให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วม อาทิเช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การทำความรู้จักเครื่องดนตรี
ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคูปองการศึกษา


วิดีโอศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

ติดต่อ

0224746586